Na terenie oczyszczalni ścieków w Gniewinie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Przyjmowanie odpadów :
sobota 8:30 - 13:30

więcej informacji na stronie Gminy Gniewino