• 1
  Aktualności

„Woda. Ścieki. Osady” to cykliczna konferencja organizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, której IV edycja odbyła się w tym roku w Warszawie, w dniach 12-13 grudnia.

W dniu 18.12.2017 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Rybno oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

W ramach akcji „Woda prosto ze studni” zainstalowaliśmy w szkole w Gniewinie dystrybutor wody do picia. Dystrybutor podłączony jest bezpośrednio do wodociągu.