GNIEWIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.

  • 1
  Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2016 dla gminy Gniewino. 

Jakość wody do spożycia, dostarczanej przez Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.