Opłaty za usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Cena netto w zł

cena brutto w zł

Uzgodnienie planu zagospodarowania

100,00

123,00

Uzgodnienie projektu budowlanego

100,00

123,00

Sprawdzenie i plombowanie wodomierza

60,00

73,80