Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55
 • Odbiór ścieków

  Odbiór ścieków

 • Zaopatrzenie w wodę

  Zaopatrzenie w wodę

 • Wędkarstwo

  Wędkarstwo

 • Transport

  Transport

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  Aktualności

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. informuje, że 13 lipca br. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków Mierzynko-Rukowo-Mierzyno-Gniewino" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego (PROW). Projekt zawiera budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i lokalnymi przepompowniami, zbierającej ścieki z nieruchomości znajdujących się na terenie miejscowości Mierzynko i przysiółek Rukowo. Kwota dofinasowania wynosi 1 662 711 zł.

Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę fabrycznie nowego przewoźnego agregatu prądotwórczego.

W związku z pojawiającymi się wpłatami za zezwolenie na amatorski połów ryb na Jeziorze Żarnowieckim na rachunek bankowy nr 84 8350 0004 4200 8512 2000 0010, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przypomina, iż zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim Jezioro Żarnowieckie, obowiązującym rachunkiem bankowym na który należy dokonywać opłat jest rachunek nr 74 8350 0004 4200 3897 2000 0070

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gniewino. Nowe taryfy wchodzą w życie z dniem 26 maja 2018 roku.