Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (link do strony: www.wfos.gdansk.pl)

W dniu 27 lipca 2018 r. Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie podpisało umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo”. Inwestycja została dofinansowana przez Fundusz w formie pożyczki w kwocie 500 000,00 zł. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosił 2 288 977,00 zł. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wybudowanie na terenie miejscowości Kostkowo sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi ok. 5,5 km. Ścieki z nowo wybudowanej kanalizacji są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Gniewinie.