Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Od 1 stycznia 2013 roku Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. stało się prawnym użytkownikiem Obwodu Rybackiego Jeziora Żarnowieckiego.

OPŁATY REGULAMIN

 

Zgodnie z pkt 112 Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego nastąpiła zmiana obwodu rybackiego Jezioro Żarnowieckie (więcej)

 

Od 1 styczna 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Wprowadzono w nim dwie  zmiany w cenniku opłat:

1. Cena zezwoleń rocznych wzrasta  o  50 zł i wynosi odpowiednio

RODZAJ POŁOWU 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Z brzegu, łodzi i lodu 500
Z lodu i brzegu 450
Z łodzi i brzegu 450
Z brzegu 300
Z lodu 200

2. Zmienia się dopłata do trollingu o 10% i wynosi

Dodatkowa opłata za trolling: 60% do opłaty podstawowej.

Uwaga: w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, ulegają zmianie okresy ochronne na suma i węgorza:

  • sum (Silurus glanis L.) - od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja,  Regulamin § 9  m
  • węgorz (Anguilla anguilla L.) - od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca, Regulamin § 9 l

Pozostałe główne zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

  1. Jednocześnie informujemy, że od miesiąca styczna do końca kwietnia GPK zawiesza połowy ryb metodami rybackimi.
  2. W lutym 2018 r. planujemy zorganizowanie konsultacji w formie spotkania ze środowiskiem wędkarskim, przedsiębiorcami, osobami prowadzącymi działalność związaną z jeziorem żarnowieckim w celu wypracowana wspólnej strategii działania w perspektywie 10 letniej.
  3. Informujemy, że na zlecenie GPK w od 2 stycznia 2018 r. ruszają roczne prace nad monitoringiem kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo ) w obszarze jeziora żarnowieckiego (N Poland) - liczebność oraz interakcja z ichtiofauną. Podstawowym celem badań jest systematyczna inwentaryzacja kormorana czarnego w regularnych odstępach czasu w cyklu całorocznym. Prosimy wszystkich wędkarzy, którzy zauważą martwego kormorana o zgłaszanie tego faktu do pracowników GPK, gdyż kormoran taki poddany zostanie sekcji.