Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Zgłoszenia potrzeby wywozu nieczystości ze zbiornika bezodpływowego można dokonać w godzinach pracy przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 58 670 66 55
Dla usprawnienia istnieje możliwość zgłoszenia cyklicznego (w stałych odstępach czasowych) wywozu nieczystości. Należność za wywóz nieczystości można uregulować bezpośrednio u kierowcy w dniu wywozu albo po wystawieniu faktury przelewem na rachunek bankowy lub w kasie przedsiębiorstwa. Od listopada 2016 roku Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne, na zlecenie Gminy Gniewino przygotowuje ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gminy Gniewino (więcej informacji).