Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Odbiorem oraz oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych na terenie gminy Gniewino zajmuje się Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Jako eksploatator systemu kanalizacyjnego wydajemy warunki techniczne. a w przypadku zlecenia od klienta budujemy przyłącza kanalizacyjne do budynku.

Ryc.1. Oczyszczalnia ścieków w Gniewinie. 

Zgłoszenia potrzeby wywozu nieczystości ze zbiornika bezodpływowego można dokonać w godzinach pracy przedsiębiorstwa pod numerem telefonu 58 670 66 55.
Dla usprawnienia istnieje możliwość zgłoszenia cyklicznego (w stałych odstępach czasowych) wywozu nieczystości. Należność za wywóz nieczystości można uregulować bezpośrednio u kierowcy w dniu wywozu albo po wystawieniu faktury przelewem na rachunek bankowy lub w kasie przedsiębiorstwa. Od listopada 2016 roku Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne, na zlecenie Gminy Gniewino przygotowuje ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gminy Gniewino (więcej informacji).

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Gniewinie przy ul. Mostowej 1. Ścieki trafiają do oczyszczalni za pomocą systemu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z miejscowości Bychowo, Chynowie, Czymanowo, Gniewino, Kostkowo, Lisewo, Nadole, Opalino, Perlino, Strzebielinek, Toliszczek. System kanalizacji tłocznej jest obsługiwany za pomocą 22 tłoczni ścieków i jednej przepompowni. Ścieki od mieszkańców z pozostałych miejscowości są odbierane posiadanymi przez nas wozami asenizacyjnymi. Wszystkie ścieki zarówno surowe (trafiające do oczyszczalni ścieków) oraz oczyszczone (odprowadzane do odbiorników) podlegają ciągłemu monitoringowi. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do Bychowskiej Strugi, której wody również podlegają monitoringowi. 

Ryc.2. System kanalizacyjny gminy Gniewino.