Regulaminy udzielania zamówień znajdują się na naszym BIP-ie.

30.05.2018 r. Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenie oferty na dostawę fabrycznie nowego przewoźnego agregatu prądotwórczego

Pod poniższymi linkami znajdują się treść ogłoszenia wraz załącznikami:

Treść ogłoszenia.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

 

 

22.09.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenie oferty na wykonanie usługi polegającej na nadzorze autorskim

Treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

Dokumentacja projektowa, której dotyczy oferta znajduje się pod linkiem - załączniki od 6.1.1.a do 6.1.4

 

14.07.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego 

Treść ogłoszenia, wraz z załącznikami opisującymi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, została umieszczona na stronie internetowej tutaj

14.06.2017 r.  Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo

Treść ogłoszenia, wraz z załącznikami opisującymi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, została umieszczona na stronie internetowej tutaj