Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Regulaminy udzielania zamówień znajdują się na naszym BIP-ie.

 

04.04.2019 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Przebudowa sieci wodociągowej na trasie Chynowie - Chynowiec w gminie Gniewino.

Szczegółowe informacje znajdują się w naszym BIP-ie (link)

 

21.11.2018 r. Zaproszenie do złożenia oferty

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej 

Materiały dot. przetargu znajdują się poniżej:

Rozstrzygnięcie ofert.

Zaproszenie do złożenia oferty.

zał. nr 1 Formularz oferty.

zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2.1.1 Projekt budowlany cz.1.

zał. nr 2.1.2 Projekt budowlany cz.2.

zał. nr 2.1.3 Projekt budowlany cz.3.

 

21.11.2018 r. Zaproszenie do złożenia oferty

Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej - branża elektroenergetyczna 

Materiały dot. przetargu znajdują się poniżej:

Rozstrzygnięcie ofert.

Zaproszenie do złożenia oferty.

zał. nr 1 Formularz oferty.

zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2.1.1 Projekt budowlany cz.1.

zał. nr 2.1.2 Projekt budowlany cz.2.

zał. nr 2.1.3 Projekt budowlany cz.3.

zał. nr 2.2.1 Wytyczne monitoring.

zał. nr 2.2.2 Wytyczne przepompownia.

 

15.11.2018 r. Zaproszenie do złożenia oferty

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Czymanowie 

Oferty należy składać do dnia 22.11.2018r.

Materiały dot. przetargu znajdują się poniżej:

Zaproszenie do złożenia oferty.

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2 Formularz oferty.

zał. nr 3 Projekt umowy.

zał. nr 4 Załacznik graficzny - planowany zakres inwestycji.

Informacja o wyborze oferty.