Lokalne akty prawne, taryfy, zarządzenia, regulaminy obowiązujące 
w Gniewińskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Gniewino z dnia 12 kwietnia 2017r.
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Gniewino dokument w pdf

Taryfa dla ciepła z dnia 26 października 2015r.
Tekst taryfy dla ciepła dokument w pdf

Zarządzenie Prezesa Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Kostkowie nr 8/2014 z dnia 31.07.2014r. 
W sprawie wprowadzenia taryf na sprzedaż biletów za przewozy pasażerskie dokument w pdf

Regulamin amatorskiego połowy ryb w obwodzie rybackim Jezioro Żarnowieckie
obowiązujący od dnia 01.01.2018r. dokument w pdf