Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Opłaty związane z odbiorem przyłączy

Rodzaj przyłącza, sieci

Cena netto w zł

cena brutto w zł

sieć wodociągowa

300,00

 369,00

sieć kanalizacyjna

300,00

  369,00

sieć wodociągowa z przyłączami

350,00

 430,50

sieć kanalizacyjna z przyłączami

350,00

 430,50