Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55
  Aktualności FE

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. informuje, iż zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji w miejscowościach Kostkowo, Tadzino i Jęczewo. 

Materiały związane z ogłoszonym zamówieniem znajdują się na stronie BIP w zakładce AKTUALNE PRZETARGI (odnośnik)

Dnia 28.06.2017r. zamieszczono sprostowanie dot. treści ogłoszenia o zamówieniu, które polegało na dopisaniu kodu 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (sprostowanie).

Zbiorcze zestawienie ofert biorących udział w postępowaniu można pobrać ze strony BIP Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. bądź też za pomocą odnośnika.

Na BIP-ie Gniewińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. zostało umieszczone zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II i III prowadzonej inwestycji. 

Perspektywa na lata 2014 - 2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (odnośnik)

 

Projekt pn.: "Budowa kanalizacji w aglomeracji Gniewino dla miejscowości Kostkowo, Tadzino i Jęczewo" nr POIS.02.03.00-00.0194/16 jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".