Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. informuje, że 13 lipca br. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków Mierzynko-Rukowo-Mierzyno-Gniewino" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego (PROW). Projekt zawiera budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i lokalnymi przepompowniami, zbierającej ścieki z nieruchomości znajdujących się na terenie miejscowości Mierzynko i przysiółek Rukowo. Kwota dofinasowania wynosi 1 662 711 zł.

Przedmiotowa sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w systemie ciśnieniowym i grawitacyjnym, a jej całkowita długość ma wynosić ok. 7 km.

Celem przedsięwzięcia jest likwidacja szamba zbiorczego w miejscowości Mierzynko oraz skierowanie ścieków za pomocą systemu kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej do istniejącego systemu kanalizacji w miejscowości Gniewino. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie przyłączy do budynków w przysiółku Rukowo. Na dzień dzisiejszy ścieki w miejscowości Mierzynko odprowadzane są do zbiorczego szamba, a w przysiółku Rukowo do przydomowych szamb.

Obecnie trwają pracę przygotowawcze w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Wstępny harmonogram przewiduje realizację budowy kanalizacji sanitarnej do końca kwietnia 2019 r.