Mail
biuro@gpk-kostkowo.pl
Telefon
58 670 66 55

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. informuje, że w dniu 5 października 2018 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków Mierzynko-Rukowo-Gniewino.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego (PROW).

Umowa została podpisana pomiędzy Gniewińskim Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. a wykonawcą robót Przedesiębiorstwem Wielobranżowym "WOD-KAN Grzenkowicz". W ramach zawartej umowy zrealizowany zostanie projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków Mierzynko-Rukowo-Mierzyno-Gniewino". Planowany termin zakończenia robót budowlanych do końca maja 2019 r.